En veldig populær aktivitet i løpet av leiruka var å få lage leiravisen.

 

En gruppe hver dag laget til sammen en avis på tolv sider.
Den forteller mye om livet i leiren, slik deltakerne opplevde den.