Arbeidet med leirfilmen går alt for sakte framover, men nå er første versjon av filmen fra vikingdagen på Kaupang klar.