Det er mye man lurer på før man skal på leir. På denne siden har vi forsøkt å ramse opp det meste. Vi har sikkert glemt noe så listen blir fylt på etter hvert.

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W

 

Adresse og telefon
Ønsker noen å sende post til deg på leiren, er adressen: Ditt navn, Avdeling, JUBA Juniorleir, Gon Camping, Gonveien 100, 3260 Larvik.De kan også sende epost til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Husk å få med i emnefeltet deltakernavn og avdeling. Denne adressen vil kun bli lest under leiren, til og med fredag.Det er også mulig å ringe vår døgnbemannede telefon 33 808 909. Da ringer vi opp igjen når vi har funnet deltakeren.

Aktiviteter
På formiddagene blir det aktiviteter som du melder deg på før du kommer på leiren.
På etteriddagene blir det blant annet trimbingo og natursti i tillegg til aktivitetsboksene du kan lese om under.

Aktivitetsbokser
På ettermiddagene har vi lagt opp til frie aktiviteter. Blant annet vil vi gjøre i stand noen kasser med materiell for en aktivitet som varer et par timer. Liste over aktivitetene vil komme etter hvert.

Allergi
Deltakere som har eller har hatt allergi mot insektbitt eller annet må ta med allergimedisin. Du må ta med nok medisin for hele uken.
Gi også melding om dette når du melder deg på.

Ankomst
Se registrering.

Avmelding
Ved avmelding fram til 15. mai tilbakebetales hele deltakeravgiften. Ved avmelding etter 15. mai tilbakebetales deltakeravgiften - 300 kr. Ved sykdom tilbakebetales hele deltakeravgiften.

Avreise
Deltakerne velger selv når de vil reise hjem på lørdagen. For de som ønsker det vil det bli servert lunsj ca kl 12.

Bading
Leiren ligger bare noen meter fra badeplassen. Bading foregår kun på fastsatte tider. Da vil det være livreddere tilstede i tillegg til at alle deltakere må ha med seg en leder. Maks 5 barn pr leder.

Beredskap
Se Trygghet og trivsel

Besøk
Leiren er åpen for besøk på dagtid. Alle besøkende skal registrere seg ved serviceteltet før de får gå inn i teltområdet. Det vil også være mulig å overnatte i leiren. Det vil bli utarbeidet egne priser for dette. 

Bilkjøring
Kjøring av bil i leirområdet skal kun skje etter godkjenning fra leirkomiteen. Bilen skal da ledes av minst en gående person. Se også parkering

Brann
Dersom brann oppstår meldes dette umiddelbart til brannvesenet på telefon 110. Følg ellers anvisning fra leirkomiteen. Alle deltakere samles på grusbanen utenfor portalen til campingen.

Brannsikkerhet
Det skal ikke forekomme åpen ild i teltområdet. Likevel vil det i hver underleir finnes både brannslokkingsapparat og brannteppe. Der hvor det finnes åpen ild skal det også være minst to bøtter vann. En til slokking og en for brannskade.

Brettspill
I gildehallen vil det stå et bord med diverse brettspill til utlån.

Bursdag
Alle som har bursdag i løpet av leiren vil få en liten gave fra leirkomiteen på dagen.

Crew
Dette er arbeidsgjengen som står på før under og etter leiren for å bygge opp og gjøre i stand for at leiren skal fungere. Alle over 15 år kan melde seg til crewet. Som takk for innsatsen vil alle i crewet få redusert deltakeravgift.

Deltakerhefte
Ved registrering får du et hefte med informasjon om det meste. Heftet har også et kart over leiren. Det du ikke får vite her an du få vite i serviceteltet.

Diett
Vi vil så langt det lar seg gjøre forsøke å oppfylle alle ønsker om spesialkost. Husk å melde fra når du melder deg på om du behøver noe spesielt.

Dugnad
I løpet av uka vil leirkomiteen trenge hjelp til gjennomføring av mange oppgaver. Alle voksne som deltar på leiren vil antagelig vis bli spurt om å bidra i større eller mindre grad. Blant annet vil det bli satt opp vaktlister for en del oppgaver. Vi håper på positiv respons når vi spør.

Dusj
I sanitærbygget finnes dusj med myntautomat.

Dyr
Det er ikke anledning til å ta med seg kjæledyr inn i teltområdet eller gildehallen.

Evakuering
Må teltleiren evakueres ved f.eks. en brann skal alle samles på grusbanen utenfor portalen til campingplassen. Ledere må da sjekke at alle deltakere de har ansvar for er tilstede og melde fra til leirkomiteen.

Forsikring
Alle medlemmer i JUBA er dekket av vår organisasjonsforsikring både under leiren og på vei til og fra. Deltakere som ikke er medlem i JUBA vil ikke være dekket av denne. De som er invitert gjennom andre organisasjoner vil mest sannsynlig være dekket gjennom disse. Det kan uansett være fornuftig å ha en reiseforsikring for det disse forsikringene ikke dekker. Blant annet bagasje.

Fotografering
Det er hyggelig å ta med seg minner i form av bilder hjem fra leiren, men respekter at ikke alle ønsker å bli tatt bilde av. JUBA har utarbeidet en regel om bruk av bilder fra våre aktiviteter. Leirkomiteen vil også ha egen fotograf som tar bilder fra leiren. Disse vil bli tilgjengelige på hjemmesiden og vi vil se på muligheten for å trykke et minnealbum. Ved påmelding er det mulig å reservere seg mot at bilder av en blir benyttet

Fødselsdag
Se bursdag

Førstehjelp
I serviceteltet vil det finnes førstehjelpsutstyr. Det vil alltid være en førstehjelper på vakt som kan kontaktes via leirkomiteens radiosamband. Førstehjelper kan også nås via leirens telefonnr. 33 808 909. Ved idrett og aktiviteter med en viss fare for ulykke vil førstehjelper være tilstede. Om natten vil førstehjelpers telt være markert. 

Gass
Leirområdet blir veldig kompakt og for øke brannsikkerheten vil det ikke være tillatt å ta gassflasker inn i teltområdet.

Geocach
Geocach er en slags skattejakt med GPS. Leirkomiteen har lagt ut en i leirområdet, som reklame for leiren. Denne og andre cacher i området kan du lete etter i en av ettermiddagsaktivitetene.

Gildehallen
Utenfor portalen til campingplassen har vi plassert et stort telt der vi serverer middag og der vi har plassert scenen. I en krok vil det stå et bord med brettspill. Det er også her JUBAkafeen vil være.

Gjenvinning
Se søppelhåndtering

Gjesteparkering
Gjester kan parkere på parkeringsplassen rett utenfor innkjøringen til campingplassen.

Hittegods
Hittegods leveres til leirkomiteen. Der kan du også henvende deg om du savner noe. Liste over hittegods vil bli lagt ut på hjemmesiden. Hittegods vil bli oppbevart til 1.oktober før det blir gitt bort eller kastet.

Hjemsendelse
Deltakere som ikke følger leirens regler risikerer å bli sendt hjem for egen regning. Overtredelse av reglene er blant annet tyveri og hærverk.

Hjemmeside
Se nettside

Hogst
Det er ikke lov til å hogge trær i leiren eller området rundt uten tillatelse fra leirkomiteen.

Hund
Se dyr

Hærverk
Dersom du gjør skade på andres eiendom eller eiendeler må du erstatte dette. Ved grove overtredelser kan du bli sendt hjem.

Internett
Det vil være trådløst internett over mesteparten av leiren. Kapasiteten vil antagelig vis være begrenset så det vil i utgangspunktet bare være tilgjengelig for voksne som har et reelt behov for det.

JUBAiade
Dette er en lagkonkurranse med håpløse oppgaver. I år blir konkurransen i tillegg inspirert av vikingenes skikker.
Hver underleir er et lag og alle, store og små, må bidra.Konkurransen starter og slutter med innmarsj.

JUBATechDette er en gruppe ungdommer som fungerer som et serviceteam overfor arrangører av ulike aktiviteter i JUBA. De jobber med bilde/media, video, lyd/lys og førstehjelp/livredning. I tillegg hjelper de til der det trengs. Under denne leiren blir JUBATech utvidet med et crew som er et tilbud for alle over 15 år.

Kafe
I gildehallen vil det være åpen JUBAkafe nesten hele dagen. Den vil bare være stengt under måltidene og enkelte aktiviteter. Kafeen selger kaffe, te, saft, kaker og vafler.

Kaffeavtale
Det er mulig å kjøpe et merke som kan vises frem i kafeen og så kan du få så mye kaffe og te som du ønsker. Dette kan enten betales sammen med deltakeravgiften eller du kan gjøre det i kafeen når du kommer på leiren.

Kart
Det blir laget et oversiktskart som du vil finne i deltakerhefte og på flere oppslagstavler. Da skal det bli lettere for deg å finne fram. Ved serviceteltet blir det også satt opp et skilt som viser til de viktigste delene av leiren.

For sikkerheten under leiren blir det også laget et kart over leirområdet der teltene, med nummer, er tegnet inn.

Kaupang
I dette området mener man at Norges første by lå. Vi skal tilbringe en hel dag der for å lære litt om vikingene og leve litt som vikinger. Her blir også JUBAiaden avholdt. 

Kildesortering
Se søppelhåndtering

Kiosk
Campingplassens kiosk er åpen hele dagen.

Kjøring på området
Se bilkjøring

Lading
I matteltet på torvet i hver underleir vil det være et par stikkontakter der du kan lade mobiltelefon o.l.
NB! La ikke mobiltelefonen ligge om du ikke er i nærheten og kan passe på den.

Ledermøte
Hver kveld etter deltakernes leggetid vil det være et møte for alle voksne der informasjon og aktuelle saker tas opp. Møtet holdes i stua på den store hytta.

Lege
Vi har avtale med et legesenter i nærheten. Ved behov for legebesøk vil førstehjelper sørge for avtale.

LeirABC
Du leser nå leirABCen. Dette er en alfabetisk oversikt over det meste du trenger å vite om leiren. Finner du ikke svar på det du vil vite her kontakter du leirkomiteen.

Leirarmbånd
Alle deltakere og gjester vil få et leirarmbånd når de registrerer seg. Det er ikke anledning til å gå inn i teltområdet uten armbånd.

Leirhistorie
Dette er en historie som blir til i løpet av leiruka. Leirkomiteen begynner på historien og så får underleirene i oppgave å lage et nytt avsnitt når de har ansvar for leirsamlingen.

Leirkomite
Leirkomiteen har ansvar for alt som skjer på leiren. Gjennomføringen av ulike oppgaver kan bli delegert til andre, men henvend deg til leirkomiteen om det er noe.

Leirkontor
Det vil i utgangspunktet ikke være noe eget bemannet kontor. Det finnes en kontorarbeidsplass for leirkomiteen inne i den store hytta. Alle henvendelser gjøres i serviceteltet.

Leirområdet
Leirområdet er en del av Gon Camping som er drevet av Juvente, JUBAs ungdomsorganisasjon. Det bor også campinggjester her som vi må vise hensyn til. Det gjelder naturlig vis også til naboene ved campingen.

Leirradio
Dette er en av oppgavene som står på lista til crewet over ting de kan gjøre hvis de får tid. Sendingene vil da foregå over internett. Og kan finnes fra leirens hjemmeside

Leirsamling
Hver kveld blir det underholdning fra scenen i gildehallen. Noe av denne underholdningen står deltakerne for. Underleirene har ansvaret for underholdningen en kveld hver seg.

Leirsang
Som en del av oppdraget underleirene får med å lage underholdning til en leirsamling skal de også lage et vers til leirsangen. Leirkomiteen vil ha et vers ferdig den første kvelden og så er det bare å fortsette på denne.

LommepengerDu får all maten du behøver i løpet av leiren, men noen lommepenger for å handle i kiosken eller kafeen kan være fint å ha med seg.
Noen avdelinger gir sine medlemmer en grense for hvor mye de kan ha med seg. Noen ledere tar også vare på engene og deler dem ut i porsjoner gjenom uka.
Pass godt på pengene dine og vær næye med at de ikke ligger synlig slik at noen kan bi fristet til å ta dem.

Matbonger
Gjester i leiren kan kjøpe matbonger for å få mat sammen med leirdeltakerne. Disse kjøpes i serviceteltet.

Matutlevering
For frokost og kveldsmat som skal spises i underleiren vil det stå et kjøleskap i matteltet på torget. Her vil det være en del mat og så må dere selv sørge for å fylle på ved behov. Kjøkkenet er åpent for utdeling stort sett hele dagen. Bestikk og service er klart for henting på kjøkkenet så fort det er ferdigvasket fra forrige måltid.

Middager serveres felles for alle i gildehallen.

Mediesenter
JUBATech har ansvar for media under leiren. De vil lage en del materiell selv, og ta i mot eksterne media som ønsker å lage reportasjer fra leiren. Alt som lages fra leiren skal følge JUBAs regler for bruk av bilder og skal godkjennes av leirkomiteen før det publiseres.

Meny
I tilknytning til Gildehallen har vi feltkjøkken som skal forsyne leiren med mat hele uken.

Foreløpig holder kokken kortene tett til brystet, men han vil snart presentere en variert meny, som burde inneholde noe for en hver smak.

Miniputt
Alle barn under 6 år kan være med på miniputtaktivitet om formiddagene.

Innholdet blir tilpasset gruppen som er med. Det vil nok bli noe turer i nærområdet og hobbyaktiviteter i tillegg til en del leker.

Morgensamling
Hver morgen vil det være ulike samlinger. Crewet har sin samling der alle oppgavene for dagen fordeles. Lederne i underleirene vil ha møte med leirkomiteen om det er behov for det. Underleirene vil ha samling, under frokosten, der programmet for dagen og informasjon fra ledermøtet kvelden før blir tatt opp.

Naboer
Leiren ligger på en campingplass med andre gjester ganske tett inntil. Avstanden til boligfelt er heler ikke stor så det er viktig at man respekterer deres eiendom og viser hensyn. 

Nattevakter
Om nettene vil det til en hver tid være minst en voksen og en ungdom som går nattvakt. Natten er delt i tre økter.

Nettsidene
Leirens nettside http://viking.juniorleir.no blir oppdatert med nyttig informasjon og inspirasjon fram mot leiren.

Under leiren vil vår fotograf fylle sidene med leirminner som blir tilgjengelig også etter leiren. Får vi på plass en avisredaksjon vil også stoff herfra bli lagt ut.

Oppvask
For å verne miljøet har vi byttet ut engangsservice i papp med plastservise som vaskes etter hvert bruk.

I gildehallen vil det finnes en egen stasjon for å samle inn dette. I underleirene vil rent service bli sendt ut kasser som skal returneres til kjøkkenet med det skitne.

Parkering
Noen parkeringsplasser finnes rett utenfor porten til campingplassen. Disse benyttes også av gjester til badeplassen. Besøkende til leiren kan også benytte disse, mens deltakere henvises til eget parkeringsområde på andre siden av grassletta. Det blir merket.

Personlig hygiene
Noen stikkord:

  • Skift alt tøy når du legger deg. I tørt tøy holder man seg varm om natten.
  • Vask deg ordentlig hver dag. Vask alltid hendene før du lager mat eller spiser, og etter hver gang du har vært på toalettet.
  • Luft soveposen hver morgen, med vrangen ut.
  • Ha egen pose til skittentøy, gjerne i stoff.
  • Det er ikke tillatt å vaske seg ved vannpostene.

Politi
Politi kontaktes ved nød. Meld fra til lederen din eller til leirkomiteen som vil gjøre dette.

Post
Post fra leiren kan leveres i serviceteltet. De vil også være behjelpelig med å skaffe frimerker.

Post til deltakerne vil bli samlet opp og delt ut en gang om dagen. Se også adresse og telefon.

Postkort
Ved forespørsel vil det bli laget postkort med bilder fra leiren. Serviceteltet er stedet du henvender deg hvis du har lyst til å sende et slikt hjem.

Pressesenter
Eksterne media som vil lage reportasje fra leiren henvender seg i serviceteltet. Et crewmedlem vil følge mediene rundt i leiren og forsikre oss om at bilder som brukes osv. følger være retningslinjer.

Registrering
Når deltakerne ankommer skal de henvende seg ved serviceteltet. Her vil de bli registrert og vist videre til leirområdet sitt. Ved manglende betaling eller informasjon i påmeldingen må dette ordnes ved registreringen. Ved registreringen vil deltakerne motta en velkomstpakke med bl.a. informasjonshefte, kulepenn og leirarmbånd.

Resirkulering
Se søppelhåndtering

Ro i leiren
Etter kl 23 skal det være helt stille i teltleiren. Noen deltakere vil ha lagt seg før dette og vi ber om at alle viser hensyn fra leirsamlingen er avsluttet.

Runer
Runer var vikingenes skriftspråk. De utviklet seg i løpet av vikingtiden, men den typen vi har valgt å bruke under leiren var vanlig fra ca. år 900 til 1050.

Rydding
Det blir mye triveligere i leiren om alle hjelper til med å holde det ryddig. Husk også at teltinspeksjonen tar hensyn til om det er ryddig utenfor teltet. Bruk søppelstativene som er satt opp rundt i leiren.

Røyking
Røyking er ikke tillatt i leiren.

Samband
Leirkomiteen har radiosamband for å rask komme i kontakt med hverandre.

Scene
Scenen finnes i gildehallen. Det er der underholdningen ved leirsamlingen foregår. De som skal underholde kan på angitt tidspunkt øve på scenen uten publikummere.

Sentralbord
Alle telefonhenvendelser til leiren kan gjøres til tlf. 33 808 909 Dette er leirsjefens privatnr og besvares før under og etter leiren.

Servicetelt
Ved inngangen til leiren står et stort telt. Her kan du henvende deg uansett hva du trenger hjelp med. Kan de ikke hjelpe deg der, vil de få tak i noen som kan det. Det er også her du skal registrere deg når du kommer. Serviceteltet er også der du registrer deg når du kommer. Her finner du førstehjelp, hittegods, lapper for natursti og trimbingo. I serviceteltet tar de seg av post til og fra leiren og de selger matbonger til gjester. Her er også høyttaleranlegget for å gi beskjeder i leiren. Serviceteltet er bemannet hele tiden.

Sikkerhet
Se trygghet og trivsel

Snakk med leirsjefen
Hver dag vil leirsjefen sitte på en fast plass til et fast tidspunkt og du kan komme til han og snakke om akkurat hva du vil. Gjerne kommentarer og forslag, men en liten prat om hvordan du har det på leiren.

Sykkel
Leirområdet er ganske kompakt, og de fleste vil ikke ha plass til å ha med seg sykkel, men vil du ha en med deg så er det helt greit for leirkomiteen. Mellom teltene vil det ikke være plass til å parkere sykkelen, men ved serviceteltet vil det bli satt opp et sykkelstativ.

Sykestue
Et rom i hytta er satt av til førstehjelpsrom. Førstehjelper vil kunne gi plass på dette rommet om det for eksempel trengs for å få slappe av.

Søppel
Søppelstasjoner vil finnes på mange steder rundt om i leiren. Noen steder vil det være søppelsortering og vi ber om at sorteringen følges opp.

Tannlege
Førstehjelper vil være behjelpelig med å sette deg i kontakt med tannlegevakt om det skulle bli behov.

Teltinspeksjon
Hver dag vil det bli inspeksjon av teltene under formiddagsaktiviteten. Denne vil bli gjennomført etter faste regler. Viktig er at ikke noe ligger inntil teltduken, for da kan vann komme inn, og at ikke verdisaker ligger og frister noen til å ta dem.

Teltnummer
Alle telt vil få utdelt en nummerlapp til å henge opp. På denne skal det skrives hvem som bor i teltet, og hvem som er lederen til de som bor der. Denne informasjonen skal også registreres i serviceteltet, slik at vi ved en hendelse vet hvor deltakerne er.

Tips
Har du tips og forslag til hvordan leiren kan bli bedre så kom med det til leirkomiteen og kanskje det vanker en liten gave. Blir det leiravis og leirradio vil nok de også sette stor pris på å få forslag til innhold.

Torg
I hver underleir vil det være satt av plass til et torg. Her vil det så et mattelt der frokost og kveldsmat blir delt ut. På torget vil det også være satt av plass til at alle deltakerne i underleiren kan sitte samlet under måltidene.

Travelbugs
Fra en geocach i leirområdet har det reist en travelbug. Resen dens kan du følge her: 

Trygghet og trivsel
Leiren har fokus på beredskap. Dette ledes av en egen gruppe i leirkomiteen. De koordinerer interne og eksterne resurser. Loggføring av hendelser og kontakt med pårørende ved eventuelle ulykker. Denne gruppen har også ansvar for førstehjelp, bade- og nattevakter m.m.

Tyveri
Tyveri meldes til leirkomiteen. De som stjeler risikerer å bli sendt hjem.

Underleir
Leiren deles inn i tre underleire. Disse vil få et lite torv i midten og det er her frokost og kveldsmat blir servert. Underleirene får også ansvar for underholdningen på leirsamlingen en kveld hver seg. Hver underleir er også et lag under JUBAiaden.

Ungdomssamling
Mandag kveld vil det bli samling for alle som er 13 år eller eldre (>2001). Programmet er ikke fastlagt og kommer litt an på hvor mange det blir. Men vi håper å få til noe som kan knytte denne gruppen sammen.

Vakter
For en del faste oppgaver som skal gjennomføres i løpet av uka vil det bli satt opp vaktlister. Disse vil bli laget ferdige i forkant av leiren, og alle voksne kan bli fordelt på disse. Vi håper at de som blir tildelt en vakt kan stille opp på denne, eller bytte med noen andre (si fra om dette til leirkomiteen). Oppgavene det vil bli laget lister for er: bading (ordensvakt på stranda, det er egne livreddere), matutdeling, oppvask og nattevakter.

Vann
Alt vann i leiren kan drikkes. Vannpostene skal brukes for å fylle flasker og kopper. Det skal ikke drikkes rett av krana. Tannpuss og vask foregår i sanitærbygget.

Vekking
Normal dagsrytme på leiren starter med vekking kl 8:00

Videofilming
Leirkomiteen samarbeider med IVP (JUBAs videoklubb i Østfold) om å filme leiren. Vi vil hvis mulig gjøre filmen tilgjengelig på hjemmesiden etter leiren. Det vil også være mulig å kjøpe filmen på DVD.

Vikinghjelm
Leirens logo er en vikinghjelm slik mange lenge har trodd den så ut. Arkeologiske utgravinger har vist at vikinghjelmene ikke hadde horn. Detter er noe man fant på midt på 1800-tallet. Noen mener det var Wagner som skapte dette til operaen … I logoen har vi skrevet JUBA med runer på hjelmen.

Voksenaktivitet
Noen dager under formidagsaktiviteten vil det bli egne voksenaktiviteter. Dette vil være ting som er særlig relatert til JUBAs profil.

Wifi
Se internett