Et foreløpig dagsprogram er laget, så du kan få se hvordan dagene på juniorleiren vil bli.

De som har vært på juniorleir før vil oppdage at dagsrytmen er endret en del i forhold til hvorden det pleier å være.

Formiddagsaktivitetene vil bli kurs som du melder deg på før du kommer på juniorleiren.
Ettermiddagsaktivitetene vil bli mye drop-in-aktiviteter. Noen kanskje kortversjon av kursene på formiddagen.

03.08.2013: blir nok ikke siste gang, men dagsplanen er snudd om en del. Dagen på Kaupan er flyttet til først i uka slik at vi får et ordentlig start på vikingetemaet. Og såer det lagt inn tid til diskotek, etter at vi har fått avtale med DJ Jason fra Karlstad i Sverige som kommer til oss.